Dolnośląskie Centrum Księgowe

Adres

DCK sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław

Dane kontaktowe

Bartosz Stawski
E-mail: biuro@dck.wroclaw.pl
Tel: +48 539 089 621

Dane firmowe

NIP: 8943092149
REGON: 366166820
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł