Dolnośląskie Centrum Księgowe

Adres

Dolnośląskie Centrum Księgowe sp. z o.o.
Ul. Kamienna 115/16
50-545 Wrocław

Dane kontaktowe

Bartosz Stawski
E-mail: biuro@dck.wroclaw.pl
Tel: +48 539 089 621

Dane firmowe

NIP: 7773247031
REGON: 360841812
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł